Præmieobligation, særlig obligationstype, hvor obligationsindehaveren ikke modtager rente, men i stedet deltager i en lodtrækning om en række pengebeløb hver termin. I Danmark har staten udstedt præmieobligationer til finansiering af offentlige udgifter første gang 1948 og sidste gang 1980. Den sidste udløber i 2010. Den svenske stat udsteder fortsat præmieobligationer.