Præmaturitet, (af lat. præ- + maturitas modenhed, af maturus moden), for tidlig modenhed.