Præklusivt proklama, indkaldelse, der medfører bortfald af krav, der ikke er anmeldt rettidigt, se proklama.