Præjudicielt spørgsmål, retsspørgsmål, hvis løsning er nødvendig for at kunne afgøre en konkret foreliggende retssag. Inden for EU-retten anvendes betegnelsen præjudiciel sag om de tilfælde, hvor en national domstol under en retssags behandling anmoder EU-Domstolen om at afgøre fortolkningsspørgsmål vedrørende EU-retten eller spørgsmål om gyldigheden af retsakter udstedt af EU; EU-Domstolens afgørelse lægges herefter til grund for retssagens afgørelse ved den nationale domstol.