Præferenceaktie, (se præference se aktie), aktie hvis ejer har en fortrinsret frem for andre aktieejere.