Postskib, skib, benyttet til transport af post og personer, enten på kontrakt med eller ejet af postvæsenet. På Christian 4.s tid anvendtes smakker, dvs. små sejlskibe, som krydsede for vinden, samt færger, som enten blev roet eller staget frem. Regelmæssige færgeforbindelser var af vital betydning for postvæsenet; således overtog postvæsenet 1793 sejladsen over Storebælt og indsatte egne skibe. I 1828 anskaffede postvæsenet sin første af mange hjuldampere. Med jernbanenettets vækst i Danmark ændredes vilkårene for postvæsenet, og 1883 overtog Statsbanerne hovedruterne på Storebælt og Lillebælt. Af hensyn til postvæsenets pligt til at transportere post til og fra alle egne af landet måtte postvæsenet dog beholde en del mindre og ofte urentable færger. Det sidste færgested, Esbjerg-Fanø, blev i 1977 overdraget til DSB. Postførende skibe har siden slutningen af 1800-t. været berettiget til at føre splitflag med postvæsenets kronede posthorn; se også postflag.