Postflag, splitflag med et posthorn i midten af det hvide kors, indført 1793 til brug på en nyanskaffet postjagt til Storebæltsoverfarten. Efter en bestemmelse fra 1898 kunne alle danske postførende skibe føre postflag, nu med det kronede posthorn placeret i splitflagets øverste inderste felt. Mindre fartøjer og både i postens tjeneste har et tilsvarende stutflag.