Polarisationsvektor, vektor, som angiver retningen for udsvingene i en svingende bevægelse, fx elektriske og magnetiske felter i elektromagnetiske bølger eller atomare gittersvingninger i faste stoffer (se gitterdynamik). Hvis polarisationsvektoren peger i bølgens udbredelsesretning, er der tale om en longitudinal bølge; er den vinkelret på udbredelsesretningen, er det en transversal bølge.