Polabisk, vestslavisk sprog i den lechitiske sproggruppe, talt ved Lüneburg vest for Elben. Sproget er bevaret i nogle få korte tekster og ordlister fra slutningen af 1600-t. og begyndelsen af 1700-t., hvorefter det må betragtes som uddødt. Se også slaviske sprog.