Pneumatisk kemi, den forskning af luftmængders egenskaber, som i 1700-t. fandt sted inden for den aristoteliske kemis rammer. De udførte forsøgs resultater var af blivende værdi, men forsøgenes teoretiske forklaring ved den aristoteliske kemi og flogistonteorien blev forkastet ved den kemiske revolution, se kemi (kemiens historie).