Plausibel, (af fr. plausible, af lat. plausibilis 'som fortjener bifald', af plaudere 'klappe'), antagelig; rimelig; sandsynlig.