Plastron, system af vandskyende, små hår på insekter, der lever i vand eller fugtig jord. Hårene holder en tynd lufthinde fast på ydersiden, hvorfra der kan sive luft ind i åndedrætssystemet. Når ilten bruges, falder dens andel i lufthinden i forhold til kvælstoffet, og der vil derfor sive ilt ind fra det omgivende vand. Således kan fx Elmis og andre klobiller forblive neddykket på bunden af vandløb. Se også ferskvandsbiologi.