Plagal slutning er den musikalske kadence, der omfatter akkordfølgen subdominant (fjerde trin) og tonika (første trin).