Pitotrør, (efter den franske ingeniør Henri Pitot, 1695-1771, der opfandt instrumentet), instrument til måling af strømningshastighed i luft og væsker. I sin simpleste udformning består det af et rør, der er åbent i den ene ende. Den åbne ende rettes mod strømmen, hvilket gør, at trykket i røret bliver større end det omgivende statiske tryk i luften eller væsken. Ud fra trykforøgelsen kan strømningshastigheden beregnes. Ofte suppleres det åbne rør med et lukket rør parallelt med det og med fine huller i siden. Trykket i det lukkede rør er da lig med det statiske tryk, og trykforøgelsen i det åbne kan måles som trykforskellen mellem de to rør. Pitotrøret anvendes bl.a. i fartmålere på fly. Se også flyinstrumenter.