Pi-binding, π-binding, kemisk binding, som indeholder fire elektroner (to elektroner i to orbitaler med samme energi). Pi-bindinger kan opfattes som kombinationer af atomare p-orbitaler, vinkelrette på hinanden og vinkelrette på bindingsretningen. Pi-bindinger er svagere end sigma-bindinger og er ansvarlige for de kemiske egenskaber af fx umættede carbonhydrider, bl.a. alkener og alkyner.