Petitio principii, (lat. 'søgen efter (bevis)grundlaget'), slutning, ved hvilken der på den ene eller den anden måde forudsættes det, der skal bevises; se fejlslutning.