Perspektivisk afbildning, i matematik d.s.s. en centralprojektion fra et øjepunkt på en flade. Når fladen er en plan Π, har afbildningen følgende egenskab: Et bundt af parallelle linjer, der ikke er parallelle med Π, afbildes i linjer, der alle går gennem forsvindingspunktet. Dette punkt er skæringspunktet mellem Π og en linje gennem øjepunktet parallel med de parallelle linjer. Forsvindingspunktet for linjer vinkelret på Π kaldes ofte hovedpunktet. Se også perspektiv.