Centralprojektion, centralperspektiv, afbildning af en figur i rummet på en fast billedplan ved at trække alle rette linjer (de såkaldte sestråler) fra et fast øjepunkt uden for billedplanen gennem punkter af figuren til skæring med billedplanen. Se deskriptiv geometri.