Perklorater er salte af perklorsyre, HClO4, fx natriumperklorat, NaClO4. Se klor (forbindelser).