Peak-flow, (eng., af peak 'top, maksimum' og flow 'strøm'), peak expiratory flow, PEF, den maksimale luftstrøm, der kan præsteres ved en forceret udånding efter en maksimal indånding; ca. 10 l/s hos voksne med raske lunger. Peak-flow er nedsat ved de fleste lungesygdomme, bl.a. astma, og kan anvendes som et simpelt mål for luftvejsfunktionen. Se lungesygdomme (lungeundersøgelser).