Patrimonial, (af lat. patrimonialis, af patrimonium), hørende til fædrenearven; vedr. fædrenearven.