Patois er oprindelig en let nedsættende betegnelse for franske dialekter. Bruges senere i sprogvidenskabelig sammenhæng mere generelt om dialekter med begrænset lokal udbredelse og uden eget skriftsprog.