Paternalisme, (af lat. paternus 'faderlig', af pater 'far', og -isme), formynderi, især brugt inden for medicinsk etik som det modsatte af autonomi ved en andens forvaltning af beslutninger, der angår en selv.