Park, et veldefineret, gerne hegnet og almindeligvis stort stykke land. Begrebet udviklede sig fra at være en ofte skovrig jagtpark i middelalderen til et område planlagt for visuelle oplevelser i 1700-t. Denne baseredes æstetisk på en naturalistisk fremtrædelsesform med bølgende landskaber og omhyggeligt placerede træer, ofte med en sø samt skulpturer og småbygninger. Får og hjorte sørgede for plejen af dette parklandskab. I nyere tid forbindes parkbegrebet med offentlige grønne områder i form af naturparker, landskabs-, by- eller forlystelsesparker samt nationalparker.