Paritet, (via fr. parité fra lat. paritas, af par 'lige'), inden for datakommunikation en bit (paritetsbit), der tilføjes en bitstreng (0- og 1-tegn), således at antallet af 1-tegn altid er lige (el. altid er ulige). En enkelt bitfejl kan afsløres ved, at reglen brydes. Se også kodningsteori.