Parcer, (af lat. parcae 'de, der føder', afledt af parere 'føde'), i romersk religion tre fødselsgudinder: Nona (niende måned), Decuma (tiende måned, efter romersk beregning den alm. fødselsmåned) og Morta (dødfødsel). De blev tidligt opfattet som identiske med de græske skæbnegudinder, moirerne (moira), og har ingen selvstændig mytologi.