Moira, (gr. 'lod, portion'), i græsk religion den skæbnebestemte livslod, som ethvert menneske får tildelt ved fødslen. Moira omtales hos Homer upersonligt som "skæbnen", mens Hesiods Theogoni omtaler tre urgamle kvinder, moirerne (gr. moirai), med navnene Klotho, Lachesis og Atropos, der i lighed med de nordiske norner spinder, udmåler og afklipper menneskets livstråd. Forestillingen om den upersonlige skæbne og de tre skæbnegudinder findes side om side i den arkaiske og klassiske græske litteratur. Moirernes dobbelte rolle afspejler en uløst konflikt i græsk religion mellem gudernes og skæbnens bestemmelse over menneskers liv, der kommer til udtryk allerede i de homeriske digte og i forskellige udformninger lever videre i hele oldtiden. End ikke Zeus kan stille noget op over for moira. Se også skæbne.