Parathion, (af para- og gr. theion 'svovl'), insektbekæmpelsesmiddel, bl.a. solgt under navnet bladan. Parathion er yderst giftigt for mennesker, da det virker som en anticholinesterase; se insekticider.