Parallel, (af gr. parallelos, af para- og allelous 'hinanden'), geometrisk begreb. To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal. I euklidisk geometri har to ikke-sammenfaldende parallelle linjer intet skæringspunkt, og afstanden fra et punkt på den ene linje til den anden er den samme overalt; i planen går der gennem et punkt uden for en linje kun én parallel til linjen. I ikke-euklidisk geometri gælder disse regler ikke. Se også geometri.