Pantun, malajisk digttype af ordsprogsagtig karakter, bestående af fire verslinjer med rimene a b a b. Digtet er opdelt i to dele, som indeholder to parallelle temaer. Se også Malaysia - litteratur. Victor Hugo anvendte versformen i Les Orientales (1829).