Panoptikon, (af pan-, se pan(to)-, og gr. optikos 'angående synet', egl. 'sted, hvor man kan se alt'), udstilling af rariteter, især voksfigurer. Vokskabinetter med figurer af berømtheder, som regel mekanisk bevægelige og fremvist med musikledsagelse, kendes siden 1600-t. Inspireret af kabinetterne i London, Berlin og Paris åbnede bl.a. Bernhard Olsen i 1885 Panoptikon i den nyopførte Panoptikonbygning i København.