Palmette, palmelignende vækstform dannet ved espaliering af frugttræer, hvor ledegrenene sidder i regelmæssige etager parvis over for hinanden op ad stammen. Ved at grenene tvinges i vandret stilling, fremmes blomstring og frugtsætning, og den vegetative vækst hæmmes.