Palatal er en sprogvidenskabelig betegnelse for en lyd, der dannes mellem fortungen og den hårde gane. Dansk [j] som i jul er en palatal halvvokal. Fortungevokaler som i hvide, hvede, væde, syde, søde, høne kan efter deres artikulationssted ligeledes karakteriseres som palatale. Bornholmsk har palatale lukkelyde i fx køre, gøre. Tysk [ç] som i ich er en ustemt palatal hæmmelyd.