Palæo-, græsk og internationalt præfiks, der angiver, at noget er fortidigt eller oprindeligt, fx palæolitikum 'ældre stenalder', palæontologi 'læren om fortidens dyre- og planteverden' og palæosibiriske sprog om de oprindelige sprog i Sibirien; præfikset står i modsætning til neo-.