Pælespærringer er anlæg, der gennem historien er blevet bygget som værn mod angreb fra søsiden. Der er i Danmark undersøgt rester af spærringsanlæg fra romersk jernalder (Haderslev Fjord), vikingetid (fx Gudsø Vig ved Kolding Fjord, Skuldelev i Roskilde Fjord) og middelalder (fx Vordingborg). Anlæggene varierer i type fra brede "hegn" med nedhamrede pæle, vandretliggende træstammer og flydebomme til mere massive "mure", der kunne indeholde dele af udtjente skibe og stenbunker.