Gudsø Vig, lavvandet vig i Kolding Fjord. Vigen ligger sammen med Eltang Vig i den nordlige, ydre del af Kolding Fjord og omgives af høje, dalfurede morænebakker med en bræmme af strandeng. Gudsø Vig begrænses mod syd af Hovens Odde, der i sin tid var en alternativ lokaliseringsmulighed for det fæstningsanlæg, hvis endelige placering blev Frederiksodde - Fredericia.