Ozonlag er et lag af ozon i atmosfæren, som absorberer ultraviolet stråling fra Solen; se ozonlaget.