Overliggedage, den tid, der anvendes til lastning eller losning af et skib ud over det tidsrum, som fragtaftalen forudsætter, se rejsebefragtning.