Overklasse, det mest privilegerede sociale lag i et samfund. Overklassen udgøres af samfundets magtbesiddere, i dag især erhvervslivets topfolk, og omfatter højst et par procent af befolkningen. Hvilke grupper der yderligere henregnes til overklassen, er der ikke enighed om. Til tider medregnes personer, hvis privilegerede position ikke primært er afledt af økonomisk magt, men af organisatorisk magt eller kundskabsmagt. Det kan fx være indehaverne af toppositionerne i embedsapparatet og i erhvervslivets organisationer eller fremtrædende medlemmer af fx advokat- og lægestanden. Oftest henregnes sådanne positioner dog til den ny middelklasse. Overklassen karakteriseres af stor selvrekruttering og tætte personlige forbindelser mellem mange af dens medlemmer. På markant vis adskiller overklassen sig endvidere fra den øvrige befolkning ved sin såvel materielle som kulturelle livsstil, der ofte er udsprunget af velstand gennem flere generationer.