Overfladebølger, bølger på overflader af faste stoffer og væsker. Rayleigh-bølger forekommer i elastiske, faste stoffer, hvor materialet svinger både på langs ad bølgens udbredelsesretning og vinkelret på overfladen. Ved jordskælv kan der tillige optræde Love-bølger, som svinger langs overfladen på tværs af bølgeretningen. På havoverflader optræder krusninger med meget kort bølgelængde, såkaldte kapillarbølger, der styres af vandets overfladespænding. Tyngdebølger med større bølgelængde skyldes et samspil mellem tyngdekraften og vandets inerti. Løbende tyngdebølger på havet kan fremkaldes af vind, tidevandskræfter og jordskælv (tsunami). Se også bølger.