Ortogonal. Ortogonale vektorer spiller en vigtig rolle i nyere matematik, se Hilbertrum.