Operculum, (lat. 'låg', af operire 'dække, skjule'), i biologien en lågformet struktur, der kan dække en åbning i en organisme eller organismens beholder, eller den kan dække over andre strukturer. Eksempler er skallåget hos forgællesnegle og hyolitter, låget på sporesækken hos bægersvampordenen og fisks gællelåg; desuden er operculum en lille plade på det ovale vindue i øret hos padder samt en struktur i menneskets hjerne.