Omvending - bassen, inden for kontrapunkt det samme som inversion (se nodeeksempel til augmentation). Inden for harmonilæren betegner ordet den omlægning af en akkord, der fremkommer, ved at en anden akkordtone end grundtonen lægges i bassen.