Inversion, (af lat. inversio, af invertere 'vende om'), i musik ændring af et temas intervaller, således at opadgående bevægelse bliver nedadgående og omvendt, dog med bevarelse af intervallernes størrelse (fx omvendes springet C-G til G-C). Inversion er almindelig i polyfon musik (kanon, fuga) og anvendes også i bl.a. tolvtonemusik. Se nodeeksempel til augmentation (nederst).