En omvending er en omlægning af en akkord, hvorved andre toner end grundtonen lægges i bassen.