Akkord, (fr., af lat. ad 'til' og c(h)orda 'streng'; også forbundet med cor 'hjerte', gen. cordis), musikalsk betegnelse for samklang bestående af mindst tre toner. Man skelner især mellem tre-, fir- og femklange, foruden mellem konsonerende og dissonerende akkorder. I 1900-t. har sidstnævnte sondring i nogen grad mistet sin relevans, og nye typer er opstået, bl.a. heltone-, kvart- og tolvtoneakkorder.