Oldenår er år med rigelig frugtsætning hos bøg og eg. Oldenår forekommer med forskelligt mellemrum, i Danmark oftest hvert 4.-6. år, gerne året efter en varm og tør sommer.