Oktant beteger i matematik hver af de ottendedele, som rummet deles i af tre på hinanden vinkelrette planer. Vælges et retvinklet koordinatsystem, så de tre planer er koordinatplanerne, har koordinaterne til punkterne i en af oktanterne altid konstant fortegn. Fx er mængden af punkter \((x,y,z)\) med \(x > 0, y > 0, z > 0\) en oktant.