Oktant, (af lat. octans 'ottendedel', af lat. octo 'otte'), ældre vinkelmålingsinstrument, oftest bygget af træ og fortrinsvis anvendt til søs til positionsbestemmelse ved målinger af himmellegemers højde. Inden for astronomi har den ligesom kvadranten og sekstanten især været benyttet før kikkertens opfindelse, fx af Tycho Brahe. Funktionsprincippet er det samme som for sekstanten, men i modsætning til denne er oktantens gradinddelte bue kun på 45° (en ottendedel af cirklen), hvorfor der kun kan måles vinkler på op til 90°.