Oceanbundsspredning, havbundsspredning, jordskorpedannende proces, hvorved der dannes ny oceanbundsskorpe langs de midtoceaniske rygge. Oceanbundsspredning er en af de fundamentale processer inden for pladetektonik.